شنبه 18 آبان‌ماه سال 1387

نمونه سوال تشریحی دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول 

نمونه ی (1)

 

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی برگزید ؟ و دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود . 1

2. چرا انسانها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 1

3. چه چیزی یا چه کسی را می توان شایسته بالاترین هدفها و دلبستگی ها دانست ؟ 1

4. چرا خداوند مانند سایر مخلوقات نمی تواند باشد ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1

5. چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان به خدا نسبت داد ؟ چرا ؟ 1

6. ایمان چیست ؟ و جایگاه آن کجاست ؟ 1

7. چگونه می توان ایمان را تقویت نمود و تداوم بخشید ؟ 75/.

8. از راه های رسیدن به ایمان « انجام واجبات و دوری از محرمات » را توضیح دهید ؟ 75/.

 

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )

1. آیه ی شریفه « فلما افل قال لا احب الافلین » به کدام قضیه اشاره می کند ؟ 75/.

2. از آیه ی شریفه « انا هدینا ه السبیل لما شاکرا و اما کفورا » چه نکته ای فهمیده می شود ؟ 75/.

3. از آیه شریفه « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.

4. در آیه شریفه « و خرقوا له بنین و بنات بغیرعلم » به کدام یک از اوصاف اشاره می کند ؟ و منظور آیه شریفه چیست ؟ 75/.

5. ترجمه کنید : 1

الف ) یبشر

ب ) وجلت

ج ) اذکرکم

د) البغضاء

6. با توجه به آیه شریفه « و لا تطع من افضلنا قلبه عن ذکرنا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.

« ................... از کسی که در مسیر ................ نیست . »

 

ج) اندیشه (4 نمره )

1. اهداف دنیوی با اهداف اخروی چه تفاوت هایی دارند ؟ 1

2. چه تفاوتی میان خدا و صفات انسان وجود دارد ؟ 1

3. به نظر شما ، مهم ترین نکته ای که در توصیه ی امام خمینی «ره» به جئانان درباره «اصلاح نفس » وجود دارد چیست ؟ چرا ؟ 1

4. جمله زیر را کامل کنید :

« اگر دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ...................... قرار دهم ، درخت وجود من ......................... »