سه‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1388

درس هفدهم

همدلی و همراهی

   سوال های متن :

1. انسان عاجز از دیدگاه حضرت علی (ع) کیست ؟

کسی که نتواند برای خود دوستی بگیرد و عاجزتر از او کسی است که دوستانی را هم که دارد از دست بدهد .

2. عامل تنهایی و نداشتن دوست در انسان چیست ؟

یکی از عوامل مهم خودخواهی انسان است و عامل دیگر خود کم بینی او .

3. چگونه دوست خوب را به آئینه تشبیه می کنند ؟

زیرا مانند آئینه از انسان تعریف نابجا نمی کند . از نشان دادن نقص ها همچون آئینه دریغ ندارد .

4.محبوب ترین برادران از دیدگاه امام صادق (ع) چه کسی است ؟

« محبوب ترین برادران پیش من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد . »

5.خوشبخت ترین انسانها در زمینه ی دوستی از دیدگاه امام علی (ع) چه کسانی هستند ؟

« خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که با کریمان ، ندیم و هم صحبت اند » .

6. کدام دوست قابل اعتماد است ؟

1. اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود .

2. اهل شرارت نیست .

3. اهل دروغ نیست . 

   اندیشه و تحقیق :

صفحه ای از کتاب « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم » را در صفحه ی مقابل مشاهده می کنید به این صفحه نگاه کنید و آیاتی را که در آن ها کلمات « یحیب » آمده مشخص کنید و ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را در جدولی یادداشت نمایید .

دوستان خداوند    محرومین از دوستی خداوند

1. نیکوکاران        1. ستمکاران

2.پرهیزکاران        2. اسراف کنندگان

3. صابران            3. خیانت کاران

4. متوکلین         4. متجاوزان به حقوق دیگران

5. عدالت پیشگان            5. فساد کنندگان

6. نوبه کنندگان    6. مستکبران

7. پاکان  7. انسان های ناسپاس گناهکار